makocix

makocix | :-)

Moje vyznamenania
Títo žerú mňa
tururu
Bang karta Gašparovič
 
makocix
S D Ľ Zdroj: google images, moja uprava
 
makocix
F I C O Zdroj: GOOGLE IMAGES, moja uprava
 
makocix
M O D R Á  JE  D O B R Á Zdroj: moje foto, moja uprava, google images
 
makocix
- S L O T A vs. O R B Á N - Zdroj: moja uprava, aktuality.sk, google images
 
 
 
loader